21.–23. JUNI 2019

MJØSFESTIVALEN

for skolekorps i Musikkbyen Gjøvik

Marsjkonkurranse 2015

Plassering Musikk/Marsj

  1. plass

  2. plass

  3. plass

  4. plass

  5. plass

Åsheim skolemusikkorps

Vardal skolekorps

KBN skolekorps

Berg skolekorps

Tolga skolekorps

92+92 poeng, tilsammen 184

90+93 poeng, tilsammen 183

90+89 poeng, tilsammen 179

86+87 poeng, tilsammen 173

83+82 poeng, tilsammen 165

Underholdningskonkurranse 2015

Plassering Musikk/Program

  1. plass

  2. plass

  3. plass

  4. plass

  4. plass

  6. plass

  7. plass

  8. plass

  9. plass

10. plass

11. plass

12. plass

13. plass

Ærespris

Byåsen skolemusikkorps

Gjerpen skolekorps

Hernes skolekorps

Lade skoles musikkorps

Ammerud skoles musikkorps

Bjørndalskolens musikkorps

Solevåg skulekorps

Såner skolekorps

Orkdal skolekorps

Fredheim skolekorps

Dokka skolekorps

Gjøvik og Snertingdal skolekorps

Oppdal juniorkorps

Vardal skolekorps mellomkorpset

94+8 poeng, tilsammen 102

92+7 poeng, tilsammen 99

91+7 poeng, tilsammen 98

90,5+7 poeng, tilsammen 97,5

90+7 poeng, tilsammen 97

89,5+7 poeng, tilsammen 96,5

88+6 poeng, tilsammen 94

87+6 poeng, tilsammen 93

86+5 poeng, tilsammen 91

85+6 poeng, tilsammen 91

83+6 poeng, tilsammen 89

82+5 poeng, tilsammen 87

81+5 poeng, tilsammen 86

Konkurranseresultater

Marsjkonkurranse 2009

marsj+spill

  1. plass

  2. plass

  3. plass

  4. plass

  4. plass

  6. plass

  7. plass

  8. plass

  9. plass

10. plass

Nidarvoll skolemusikkorps

Vardal skolekorps

Berg skolekorps

Rendalen og Stor-Elvdal skolekorps

Spjelkavik skolekorps

Raufoss skolekorps

Oppdal skolekorps

Kristiansund skolekorps

Vestre Trysil skolekorps

Statsbygd skolekorps

91+92 poeng, tilsammen 183

91+91 poeng, tilsammen 182

87+90 poeng, tilsammen 177

88+88 poeng, tilsammen 176

85+91 poeng, tilsammen 176

88+85 poeng, tilsammen 173

83+89 poeng, tilsammen 172

89+80 poeng, tilsammen 169

85+82 poeng, tilsammen 167

84+82 poeng, tilsammen 166

Underholdningskonkurranse 2009

  1. plass

  2. plass

  3. plass

  4. plass

  5. plass

  6. plass

  7. plass

  8. plass

  9. plass

10. plass

11. plass

12. plass

Saudasjøen skulemusikklag

Nes skolekorps

Langmyra skolekorps

Raufoss skolekorps

Orkdal skolekorps

Oppdal skolekorps

Fredheim skolekorps

Vardal skolekorps

Stadsbygd skolekorps

Stårheim skulekorps

Soknedal skolekorps

Berg skolekorps

92+8 poeng, tilsammen 100

91+8 poeng, tilsammen 99

90+7 poeng, tilsammen 97

88+7 poeng, tilsammen 95

87+6 poeng, tilsammen 93

86+6 poeng, tilsammen 92

86+5 poeng, tilsammen 91

85+5 poeng, tilsammen 90

84+5 poeng, tilsammen 89

80+5 poeng, tilsammen 85

79+5 poeng, tilsammen 84

78+4 poeng, tilsammen 82

Marsjkonkurranse 2007

spill+marsj

  1. plass

  2. plass

  3. plass

  4. plass

  5. plass

  6. plass

  6. plass

  8. plass

Vardal skolekorps

Ullerål skolemusikkorps

Byåsen skolemusikkorps

Hjelle skolemusikk

Bondi og Vettre skolekorps

Hønefoss skolekorps

Åsheim skolemusikkorps

Strindheim skolemusikkorps

91+94 poeng, tilsammen 185

91+93 poeng, tilsammen 184

91+92 poeng, tilsammen 183

91+91 poeng, tilsammen 182

88+85 poeng, tilsammen 173

86+85 poeng, tilsammen 171

85+86 poeng, tilsammen 171

84+84 poeng, tilsammen 168

Underholdningskonkurranse 2007

Juniorklassen

  1. plass

 

  2. plass

Nordre Nesodden skolekorps, juniorkorpset

Bondi og Vettre skolekorps, juniororkesteret

80+6 poeng, tilsammen 86

 

80+5 poeng, tilsammen 85

Klassen for hovedkorps

  1. plass

  2. plass

  3. plass

  4. plass

  5. plass

  6. plass

  6. plass

  8. plass

 

  9. plass

10. plass

Tomrefjord skulekorps

Bondi og Vettre skolekorps

Byåsen skolemusikkorps

Skoger og Vestbygda skolekorps

Hornnes skoles musikkorps

Lillestrøm skolekorps

Voss skolekorps

Haraldreina og Kvislabakken skolekorps

Soknedal skolekorps

Åsheim skolemusikkorps

95+10 poeng, tilsammen 105

91+7 poeng, tilsammen  98

90+7 poeng, tilsammen  97

85+8 poeng, tilsammen  93

83+6 poeng, tilsammen  89

83+5 poeng, tilsammen  88

82+6 poeng, tilsammen  88

82+5 poeng, tilsammen  87

 

81+5 poeng, tilsammen  86

80+5 poeng, tilsammen  85