21.–23. JUNI 2019

MJØSFESTIVALEN

for skolekorps i Musikkbyen Gjøvik

Påmeldte Mjøsfestivalen 2017

22 påmeldte korps

 

Korps

Aurskog Skolekorps

Bigset Skulekorps

Brumunddal Jente- og guttemusikk

Eikli Skolekorps

Fredheim Skolekorps

Furnes Skolemusikkorps

Gjøvik Skolekorps

Halsen Skolekorps

Hernes og Elverum skolekorps

Huseby Skoles Musikkorps

Kampen Skoles Musikkorps

Melhus skolekorps

Moelv skolemusikkorps

Ottestad skolekorsp

Raufoss Skolekorps

Rykkin og Gullhaug Skolekorps

Ski Skolekorps

Spjelkavik skolekorps

Ulsteinvik Skulekorps

Vardal Skolekorps

Ørskog Skulekorps

Åsnes Barne og Ungdomskorps

Fylke

 

Antall

 

Deltagerkorps

Påmeldte Mjøsfestivalen 2015

45 påmeldte korps, totalt ca 1550 deltakere

 

Korps

Ammerud Skoles Musikkorps

Berg skolekorps

Bergsøy skolekorps

Bjørndalskolenes Musikkorps

Blindheim skolekorps

Breidablikk skolemusikkorps

Bråte skolekorps

Bud skolemusikkorps

Byåsen skolemusikkorps

Båstad hornmusikk

Dokka skolekorps

Ellingsøy skolekorps

Elverum Drilltropp

Emblem Skolekorps

Fagerheim og Falkensten skolekorps

Fredheim skolekorps

Gjerpen skolekorps

Gjøvik og Snertingdal skolekorps

Hernes skolekorps

Holmestrand og Botne Skolekorps

KBN skolekorps

Kjøldalen skulemusikk

Kringsjå skolemusikk

Lade Skoles Musikkorps

Langevåg skulekorps

Lysheim skolekorps

Oppdal Juniorkorps

Oppsal Skoles Musikkorps

Orkdal skolekorps

Rotnes skolekorps

Rælingen skolekorps junior og aspirant

Skiptvet skolemusikk

Skram skoles musikkorps/Raudberg skulemusikk

Smøla musikkorps

Solevåg skulekorps

Steindal skolekorps

Såner skolekorps

Tolga skolekorps

Tårnåsen skolekorps

Vang skule- og ungdomskorps

Vardal skolekorps

Vestby skolekorps

Åheim musikkorps

Åsheim skolemusikkorps

Åskollen skolekorps

Fylke

Oslo

Vestfold

Møre og Romsdal

Oslo

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Akershus

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Østfold

Oppland

Møre og Romsdal

Hedmark

Møre og Romsdal

Vestfold

Oppland

Telemark

Oppland

Hedmark

Vestfold

Oppland

Sogn og Fjordane

Oppland

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Vestfold

Sør-Trøndelag

Oslo

Sør-Trøndelag

Akershus

Akershus

Østfold

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Akershus

Hedmark

Akershus

Oppland

Oppland

Akershus

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Buskerud

Antall

54

26

33

25

35

15

19

43

57

17

0

31

25

23

37

0

23

0

37

50

0

25

21

43

30

47

55

48

50

12

30

15

26

47

55

35

37

27

27

20

0

21

20

38

30

Påmeldte Mjøsfestivalen 2013

26 påmeldinger, totalt 944 deltakere

 

Korps

Bjørndalskolenes Musikkorps og Prinsdal skolekorps

Dokka skolekorps

Eik og Klokkeråsen skoleorkester

Farnes skulemusikk

Fredheim skolekorps

Frogner skolekorps

Gjøvik skolekorps

Gusken skulekorps

Harøy skulekorps

Hjørungavåg skulekorps

Høybråten skoles aspirantkorps

Jøa skolemusikkorps

Karlsrud skoles musikkorps

Nardo skolekorps

Ottestad skolekorps

Sekken skolekorps

Skaugdalen skoles musikkorps

Slemmestad skolekorps

Sokna og Vang skole- og ungdomskorps

Tynset skolemusikkorps

Valldal skulekorps

Vardal skolekorps

Vigra skulemusikk og Valderøy skulekorps

Våle skolekorps

Ørskog skulekorps

Årvold skoles musikkorps

Fylke

Oslo

 

Oppland

Vestfold

Sogn og Fjordane

Oppland

Akershus

Oppland

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Oslo

Nord-Trøndelag

Oslo

Sør-Trøndelag

Hedmark

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Buskerud

Buskerud

Hedmark

Møre og Romsdal

Oppland

Møre og Romsdal

Vestfold

Møre og Romsdal

Oslo

Antall

45

 

36

31

23

27

45

30

40

46

31

37

40

44

45

16

16

25

39

34

71

39

50

50

34

25

25

Påmeldte Mjøsfestivalen 2011

36 påmeldinger, totalt 1442 deltakere

 

Korps

Aurskog skolekorps

Bigset skulekorps

Byneset Leinstrand skolekorps

Dalsfjord Musikkorps og Laustad skulekorps

Daugstad/Vike skulekorps

Eikli skolekorps

Elverum barne- og ungdomskorps

Elverum Drilltropp

Figgjo skolekorps

Folldal skolekorps

Framtun og Auli skolekorps

Fredheim skolekorps

Gjøvik skolekorps

Halsen skolekorps og Skatval skolemusikk

Jessheim Hovin Mogreina skolekorps

Jømna/Heradsbygd skolekorps

Langevåg skulekorps

Lesjaskog skulemusikk

Nardo skolekorps

Nørvasund skolekorps

Ranheim skolemusikkorps

Sem/Kvam, Binde og Beistad skolekorps

Skiens skolemusikk

Solbakken og Vikåsen skolekorps

Spydeberg skolekorps

Stange skoles musikkorps

Stranda og Sunnylven skulekorps

Sunndal ungdomskorps

Svinndal skolekorps

Søgne skolekorps

Tjodalyng skolekorps

Vang skule- og ungdomskorps

Vardal skolekorps

Vestnes skolekorps

Vikhamar og Saksvik skolekorps

Åsvang og Eberg / Brundalen og Charlottenlund skolekorps

Fylke

Akershus

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Buskerud

Hedmark

Hedmark

Rogaland

Hedmark

Akershus

Oppland

Oppland

Nord-Trøndelag

Akershus

Hedmark

Møre og Romsdal

Oppland

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Telemark

Sør-Trøndelag

Østfold

Hedmark

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Østfold

Vest-Agder

Vestfold

Oppland

Oppland

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Antall

20

37

54

30

21

35

30

23

21

33

28

40

49

102

50

20

37

20

40

23

55

124

32

36

60

36

48

25

30

36

32

28

58

21

41

65

Påmeldte Mjøsfestivalen 2009

39 påmeldinger, totalt 1536 deltakere

 

Korps

Aure skulekorps og Ikornes juniorkorps

Berg Skolekorps

Dalane skulekorps

Fagernes og Øystre Slidre skolekorps

Farnes skulemusikk

Fredheim skolekorps

Flatraket skulekorps

Gjøvik skolekorps

Hatlehol skolekorps

Hegra skolemusikk

Hjørungavåg Skulekorps

Hovden og Ørsta Skulekorps

Hurdal skolekorps

Kjølsdalen skulemusikk

Kringsjå skoles musikkorps

Krogstad og Solberg skolekorps

Kristiansund skolekorps

Langmyra skolekorps

Leikanger skulemusikk

Lerstad skolekorps

Moelv skolemusikkorps

Nes Skolekorps

Nidarvoll skolemusikkorps

Oppdal Juniorkorps

Orkdal skolekorps

Raufoss skolekorps

Rendalen skolekorps og Stor-Elvdal skolekorps

Saudasjøen skulemusikklang

Skodje skulekorps

Soknedal skolekorps

Spjelkavik skolekorps

Stadsbygd skolekorps

Straumsnes skolekorps

Straumshorn Juniorkorps og Velledalen skulekorps

Stårheim skulekorps

Tenor skolekorps og Mysen skolekorps

Vestre Trysil skolekorps

Vardal skolekorps

Åse skolekorps

Fylke

Møre og Romsdal

Vestfold

Møre og Romsdal

Oppland

Sogn og Fjordane

Oppland

Sogn og Fjordane

Oppland

Møre og Romsdal

Nord-Trøndelag

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Akershus

Sogn og Fjordane

Oslo

Buskerud

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Hedmark

Hedmark

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Oppland

Hedmark

Rogaland

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

 

Sogn og Fjordane

Østfold

Hedmark

Oppland

Møre og Romsdal

Antall

45

43

32

44

29

52

22

40

34

27

35

33

20

26

36

29

48

35

30

46

25

35

57

55

25

53

33

36

27

42

60

39

49

28

 

47

35

29

55

100

Påmeldte Mjøsfestivalen 2007

36 påmeldinger, totalt 1549 deltakere

 

Korps

Bondi og Vettre Skolekorps

Brumunddal jente- og guttemusikk

Bråte skolekorps

Bud skolemusikkorps

Byåsen skolemusikkorps

Ekne og Reithaug skolemusikkorps

Fredheim skolekorps

Fåset Skolekorps

Gjøvik skolekorps

Halsen skolekorps

Hamar Janitsjarskole Aspirant 2 korpset

Haraldreina og Kvislabakken skolekorps

Hareid skulekorps

Hjelle skulemusikk

Harøy skulekorps

Holmen skolekorps

Hornes skoles musikkorps

Hønefoss skolekorps

Lesjaskog skulemusikk

Lillestrøm skolekorps

Mortensrud skolekorps

Nordre Nesodden skolekorps, juniorkorpset

Nybergsund og Osen korps

Skatval skolemusikk

Skoger og Vestbygda skolekorps

Soknedal skolekorps

Solevåg skulekorps

Søndre Nittedal skolekorps

Strindheim skoles musikkorps

Tomrefjord skulekorps

Tretten skolekorps

Ullerål skoles musikkorps

Vardal skolekorps

Voss skolekorps

Ørmelen skole- og familiekorps

Åsheim skolemusikkorps

Fylke

Akershus

Hedmark

Akershus

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Oppland

Hedmark

Oppland

Nord-Trøndelag

Hedmark

Nord-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Akershus

Østfold

Buskerud

Oppland

Akershus

Oslo

Akershus

Hedmark

Nord-Trøndelag

Buskerud

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Akershus

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Oppland

Buskerud

Oppland

Hordaland

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Antall

70

50

21

41

71

70

41

37

32

90

26

45

29

47

41

28

34

55

33

49

24

25

45

42

25

41

38

55

34

47

19

45

50

50

76

37

Påmeldte Mjøsfestivalen 2005

41 påmeldinger, totalt 1660 deltakere

 

Korps

Aurskog Skolekorps

Budal Skolekorps

Eidskog Skolekorps

Ekne Skolekorps

Fjellstrand & Myklerud Skolekorps

Fjærland Skulekorps

Fredheim Skolekorps

Frydenlund Skolekorps

Frøystad/Remøy Skulekorps

Gjøvik skolekorps

Hakadal Skolekorps

Hasund og Dimnøy Skulekorps

Hatlehol Skolekorps

Haukås Skolekorps

Heggedal og Blakstad Skolekorps

Hovin og Lundamo Skolekorps

Hyllestad Musikklag

KBN Skolekorps

Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps

Kvalsvik og Nerlansøy Skulekorps

Lavik Skulemusikk

Leinehorn Skulekorps

Lonevåg Skulemusikklag

Mysen/Tenor Skolekorps

Mælan Skolekorps

Måndalen Skule- og Ungdomskorps

Nesbyen Skolekorps

Norane Skule- og Ungdomskorps

Nord-Odal Skolekorps

Raudeberg Skulemusikk

Rena Skolekorps

Singsås Skolekorps

Skage Skolekorps

Skram Skoles Musikkorps

Stalsberg Skolemusikkorps

Sylling og Oddevall Skolekorps

Tverrlandet/Valnesfjord Skolekorps

Ulsteinvik Skulekorps

Vardal Skolekorps

Vestfossen Jente- og Guttekorps

Øren Skolekorps

Fylke

Akershus

Sør-Trøndelag

Hedmark

Nord-Trøndelag

Akershus

Sogn og Fjordane

Oppland

Buskerud

Møre og Romsdal

Oppland

Akershus

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Akershus

Sør-Trøndelag

Sogn og Fjordane

Oppland

Akershus

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Hordaland

Østfold

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Buskerud

Sogn og Fjordane

Hedmark

Sogn og Fjordane

Hedmark

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Sogn og Fjordane

Buskerud

Buskerud

Nordland

Møre og Romsdal

Oppland

Buskerud

Buskerud

Antall

56

34

34

47

27

17

41

23

43

50

28

46

43

40

46

65

46

79

53

33

42

25

47

32

42

38

43

24

46

41

29

35

43

33

42

29

51

48

57

35

27