21.–23. JUNI 2019

MJØSFESTIVALEN

for skolekorps i Musikkbyen Gjøvik

BADING

BADING

Fredag 21. juni

Kl. 15:00–22:00

Ankomst deltagende skolekorps og innlosjering på skoler

 

 

Lørdag 22. juni

Kl. 08:00–10:00

Frokost i Gjøvik Olympiske Fjellhall

 

Kl. 09:00–16:00

Spillekonkurranser, Gjøvikhallen, Gjøvik gård

 

Kl. 10:00–16:00

Friluftskonserter i Skateparken

 

Kl. 11:00

Felles oppmarsj gjennom byen fra Fjellhallen til Gjøvik Gård

 

Kl. 12:00

Offisiell åpning av festivalen

 

Kl. 14:00–16:00

Middag i Gjøvik Olympiske Fjellhall

 

Kl. 19:30–22:30

Disco i Gjøvik Olympiske Fjellhall

 

 

Søndag 23. juni

Kl. 08:00–10:00

Frokost i Gjøvik Olympiske Fjellhall

 

Kl. 11:00

Fellesmarsjering til Fastland friluftsbad

Klargjøring av båter til «Ta Sjansen»

 

Kl. 12:00–14:00

Avspilling fellesnummer og «Ta Sjansen»

 

Kl. 14:00–15:00

Matservering på Fastland

 

Kl. 15:00

Premieutdeling og avslutning og vel hjem!

 

Med forbehold om endringer.

 

 

 

SKATEPARKEN

Årets program

DISKOTEK

!

Festivalprogrammet er forholdsvis tett og vi anbefaler ikke at deltagerkorpsene planlegger mange aktiviteter utenom programmet. Forbehold om endringer